Analitika

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Direktorske analize

Direktorske analize so namenjene temu, da ima vodstvo zavoda pregled in sistemsko kontrolo nad poslovanjem in dejansko organizacijo. To je tudi osnovni cilj razvoja sodobnih informacijskih sistemov.

Vodstvo zavoda dosega kontrolo z naslednjimi sistemi oz. področji kontrolnih aktivnosti:

  • da stalno usmerja in planira poslovanje zavoda
  • da glede na to primerja dejanske ukrepe in uresničevanje in s tem hitro zazna kritične ali nevarne odmike
  • le-te mora nato temeljito informacijsko obdelati in osvetliti in na osnovi teh spoznanj pretehtati in prilagoditi vse prejšnje odločitve ter obnoviti tekoče usmeritve in plane

Osnovna naloga direktorskega informacijskega sistema je tako integracija vseh informacijskih sistemov na vrhu zavoda za potrebe top managementa, to je informacijska obdelava in zbiranje velike množice najrazličnejših podatkov in informacij iz različnih delov zavoda in okolja.