Dokumentacija

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Dokumentacijski sistem

Program omogoča elektronsko arhiviranje prejetih dokumentov, arhiviranje prejete pošte in arhiviranje dokumentov iz programske opreme.

Uporaba programa Pro.3 Dokumentacijski sistem v socialno varstvenem zavodu bi odpravila pomanjkljivosti in dopolnila klasično papirno poslovanje:

 • skrajša čas upravljanja dokumentov,
 • čakanje na še tako specifične dokumente posameznika odpade, saj dolgotrajno brskanje po omarah in mapah ni več potrebno,
 • odpravlja kopiranje in fizično dostavljanje dokumentov različnim osebam na različne lokacije znotraj zavoda,
 • v Sociali omogoča arhiviranje vseh prejetih ali poslanih dokumentov (vloge, izpolnjeni obrazci, dogovori, razna pisna obvestila svojcem, faksi, slike,…),
 • vedno boste vedeli, kaj in kdaj ste pošiljali svojcem, dobaviteljem, občinam ali na ZZZS,
 • tudi v Zdravstvu ne bo več dolgotrajnega iskanja razne dokumentacije (raportne knjige, obravnave, dodatne storitve, zdravila, zdravstveni listi, obravnava ran,…),
 • omogočeno bo elektronsko arhiviranje obračunskih izpisov (Rekapitulacija, izpisi obračuna, izdane fakture,…),
 • preprečuje, da bi med likvidaturo izgubili račune in spremne dokumente, specifikacije,
 • na enem mestu so zbrana vsa poročila, poslana na razne institucije,
 • omogočeno je elektronsko sledenje statističnih podatkov (zdravstvo, oskrba, obračun),
 • obdržali boste pregled nad dokumenti ob zastoju pri podpisnikih,
 • elektronske dokumente boste lahko direktno pošiljali po elektronski pošti, in
 • nenazadnje porabili boste manj papirja, manj kartuš in tonerjev za tiskalnike.

Socialno varstveni zavodi so tipična oblika organizacije, ki ob vseh ostalih prednostih uporabe Pro.3 Dokumentacijskega sistema lahko torej tudi veliko prihrani. Vsakodnevno namreč obdelujejo ogromno
dokumentacije.
Da bi dobili občutek kolikšen je ta prihranek, smo pripravili enostaven kalkulator za izračun prihranka zaradi uporabe dokumentacijskega sistema.

Najdete ga na tem naslovu: http://www.pro‐bit.si/slo/predstavitve/kalkulator.php