Maloprodaja

V domovih in zavodih se program Maloprodaje uporablja za prodajo končnim uporabnikom na podlagi paragonskega bloka. Program je uporaben pri frizerskih storitvah, raznih masažah, v fitnesu in ostalih maloprodajnih transakcijah.

Izdani računi se avtomatsko knjižijo v program PRO.3 FINANCE, zato se izognete prepisovanju podatkov in dvakratnemu vnosu.

Program maloprodaja vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodaje končnemu kupcu. Sprožamo naročila dobaviteljem in prevzemamo blago (enostavno formiranje nabavnih, prodajnih in maloprodajnih cen). Možen je prenos blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejem blaga na konsignacijo. Prodaja blaga na drobno se vrši s pomočjo dokumenta paragonski blok.

Program podpira izdelavo inventure z avtomatskim tvorjenjem viškov in manjkov. Celotna maloprodaja je podprta z izdelavo dinamičnih analiz nabave, prodaje, zalog, izdelanih po uporabnikovih vnešenih kriterijih za pregled stanja in podporo odločanju v prihodnosti.Vse dokumente je moč enostavno natisniti v obliki preglednih in prilagodljivih poročil.

Program Pro.3 Maloprodaja je razdeljen v naslednje sklope:

  • Šifranti
  • Nabava
  • Prodaja
  • Maloprodaja
  • Medskladiščno in konsignacijsko poslovanje
  • Izdelava inventure
  • Analize