Zaposleni

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Potni nalogi

Program omogoča izračunavanje potnih stroškov. Potni nalogi se lahko izplačujejo preko programa PRO.3 PLAČE ali preko Blagajne ali pa direktno na TRR zaposlenega. Prav tako je omogočen avtomatski prenos podatkov v program PRO.3 FINANCE.

Značilnosti:

  • Vnos naloga za službeno potovanje in obračun potnih stroškov v različnih valutah ločeno za potovanja doma in za tujino
  • Možnost izdelave mesečnih potnih nalogov
  • Avtomatičen izračun odsotnosti ter dnevnic
  • Možnost zmanjšanja vrednosti dnevnic iz naslova brezplačnih obrokov
  • Izplačilo dnevnic nad uredbo
  • Možnost različnih izpisov (nalog, obračun, potno poročilo) ter izdelava poročil (za poljubno obdobje, enega, več ali vse delavce, stroškovno mesto, ...)
  • Možnost izplačila avansa (tudi v tuji valuti)
  • Več načinov izplačila potnih stroškov (izplačilo na TRR (priprava tudi obrazca 1450), plače, blagajna)
  • Priprava temeljnice in avtomatičen prenos v glavno knjigo