Zaposleni

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Plače

Program omogoča izračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Značilnosti:

 • izračunavanje plač za direktorja in ostale vodilne delavce po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
 • podatki za izračun so organizirani po mesecih in vključujejo:
  • delavce
  • postavke
  • dodatke/odtegljaje
  • kredite
  • davke in prispevke
 • obračun regresa
 • izračun delovne dobe
 • vodenje dopusta
 • možnost večkratnega ponavljanja izračuna
 • možnost večkratnega izpisovanja podatkov
 • vodenje KDPZ
 • prenos temeljnic v glavno knjigo

Akcije:

 • Obstajajo akcije, s katerimi lahko kopiramo, seštevamo, odštevamo podatke med obdobji in jih poljubno popravljamo (za posamezne delavce ali skupino). To omogoča enostaven izračun raznih povprečij in poračunov ter skrajša čas, potreben za vnos podatkov.
 • Vodenje kreditov.
 • Definira se lahko do 1000 različnih tipov postavk, dodatkov/odtegljajev (način izračuna bruta oziroma zneska določimo s formulo), neomejeno število kreditov, delavcev.
 • Izpisi in izračuni se lahko ponovijo večkrat.
 • Prenos podatkov na banke in APP preko magnetnega medija ali interneta.
 • Nakazilo plače na 3 različne banke.
 • Izračunavanje plač dvakrat na mesec (tako, da je davek, globalno gledano, pravilen).
 • Izračun dohodnine po povprečni davčni stopnji.
 • Prenos podatkov v glavno knjigo.

Poročila:

 • Organiziranost po obdobjih omogoča izpis letnih pregledov - rekapitulacij po obdobjih, plačilnih list po obdobjih..., Podatki o izračunu preteklih mesecev so (z manjšimi omejitvami) vedno na voljo.
 • preko 70 izpisov (za posamezne delavce, skupino, po stroškovnih, izplačilnih mestih),
 • plačilne liste (za eno ali več obdobij; navadne, kuverta,…),
 • rekapitulacije,
 • statistika (obrazci: ZAP-PL, ZAP-1, ZAP-M, ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L, ZAP-DČ/3L...),
 • izpisi matičnih, kadrovskih podatkov,
 • dohodnina,
 • obrazec M4,
 • obrazec REK1,REK2, REK1a, iREK, davek na izplačane plače,OBRAZEC1, OBR-PL, obračun posebnega davka...
 • virmani, položnice (avtomatično formiranje in izpis).