Zaposleni

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca je namenjena vodenju in obdelavi podatkov o delavcih, delovnih mestih ter podatkov, potrebnih za izračun plač v modulu Plače, s katerim je modul kadrovska evidenca povezan. Modul je povezan tudi z ostali moduli v aplikaciji (Proizvodnja, Potni stroški,.).

Kadrovska evidenca omogoča:

  Vodenje podatkov o:
 • šifrantih, ki so potrebni za vnos podatkov o delavcih (kategorije dela,stroškovna mesta,organizacijske enote, poklici, občine, države, pošte,.)
 • osnovnih podatkov o delavcih (matični podatki, podatki o izobrazbi in poklicu, ostali osebni podatki, začasno prebivališče)
 • šolanju, znanju, izobraževanje delavcev
 • zdravstvenem, pokojninskem, nezgodnem zavarovanju, invalidnosti
 • dokumentih delavcev
 • načinu nakazila plače na banke
 • družinskih članih zaposlenih
 • delu, delovnem mestu, zaposlitvi, delovnem razmerju,.
 • opisi (opombe ob sprejemu na delovno mesto, opis vzroka izstopa iz firme,.)
 • predhodnih zaposlitvah delavca
 • delovni dobi delavcev (na dan analize, na 31.12,.)
 • dopustu delavcev
 • posebnih podatkih (nastavljiva polja)
 • prikaz slike delavca
  Obdelavo izračunov:
 • izračun delovne dobe(na datum analize, na 31.12.,.)
 • izračun dopustov
 • izračun starosti (na datum analize, na 31.12.,.)
  Izpise podatkov:
 • standardni izpisi (šifranti,osnovni podatki o zaposlenih,. )
 • izpisi pogodb, sklepov, aneksov (izpisi preko WORD-a)
  Analize:
 • posebne analize in izpisi teh analiz