Pomoč na domu

Preprost in enostaven računalniški program za evidentiranje udeležencev pomoči na domu, opravljenih storitev z izvedbo obračuna in tiskanja faktur.

Program je namenjen izvajalcem storitev pomoči na domu in prinaša velik prihranek časa, saj so vsi podatki zbrani na enem mestu. Vneseni podatki so usklajeni  pri evidentiranju udeleženca, vnosu obiskov in opravljenih storitev. Mesečno se ob novo sprejetih udeležencih evidentirajo izključno opravljene storitve. Avtomatiziran sistem ob kliku samodejno izvede proces obračuna in izdelave faktur.

 


Program smo razvijali izključno v sodelovanju z izvajalci storitev pomoči na domu in vam v paketu nudi:

  • vodenje evidence udeležencev s ključnimi podatki,
  • evidentiranje in obračunavanje opravljenih storitev (po urah ali po dnevih),
  • v naprej pripravljene analize in poročila,
  • v naprej pripravljene predloge za dogovore ob vključitvi osebe v program pomoči na domu,
  • izvedbo mesečnega obračuna s pripravljenimi seznami in računi za opravljene storitve po občinah s prikazanimi subvencijami in doplačili občine, po uporabnikih in seštevki za celotno občino.

V program vam glede na vaše želje lahko vgradimo tudi vaše obstoječe izpise in pripravimo izvozno datoteko za prenos obračunskih podatkov v finančni program.