Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja

Program omogoča evidentiranje uporabnikov v oskrbovanih stanovanjih, opravljenih storitev socialne oskrbe ter zdravstvenega varstva in zdravstvene nege z izvedbo obračuna in tiskanja faktur. Namenjen izvajalcem institucionalnega varstva in je integriran v program Pro.3 Domovi starejših.


Modul  vam v omogoča:

  • Vodenje evidence uporabnikov oskrbovanih stanovanje
  • Evidentiranje storitev socialne oskrbe, zdravstvene nege, dodatnih storitev
  • Delitev storitev zdravstvene nege na patronažo in nego na domu
  • Obračunavanje opravljenih storitev socialne oskrbe in zdravstvene nege z fakturiranjem. V zdravstvu mesečno izdajanje poročil na ZZZS in obdobno fakturiranje.
  • Predpripravljene analize in poročila
  • Prenos obračunskih podatkov v finančni program
  • Enostaven in hiter prehod iz ene oblike institucionalnega varstva v drugega