Zdravstvo

Modul Zdravstvo pokriva predvsem zdravstveni del celotnega programskega produkta za podporo delu v socialno-varstvenih zavodih. V prvi vrsti je namenjen zdravstvenemu osebju, ki se s stanovalcem srečuje dnevno. Omogoča celovit pregled stanovalčevega zdravstvenega stanja na enem mestu, terapije, zaznamkov, medicinske nege, oskrbe. Vnašamo lahko meritve za več stanovalcev hkrati, naročamo inkontinenčne pripomočke, izpisujemo ustrezna poročila, vodimo evidenco medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Glavna sestra ima možnosti vnosa:

 • Obravnave,
 • Planiranje,
 • Sporočila oddelkom,
 • Zdravstvene podatke,
 • Zdravstveni list,
 • Spremembe,
 • Odsotnost,
 • Svojci,
 • Zapiranje stanovalca,
 • Raportna knjiga,
 • Skupinski vnos storitev in meritev,
 • Evidentiranje dnevnega varstva,
 • Vnos receptov oz. zaloge zdravil,
 • Evidentiranje akutnih stanj,
 • Vnos plana,
 • Evidentiranje opazovanja psihičnega stanja,
 • Pregled MTP.

Obravnave

V obravnavi stanovalca se evidentirajo zdravstveni podatki:

 1. Diagnoze
 2. Terapije
 3. Storitve zdravstvene nege
 4. Storitve oskrbe
 5. Posebnosti
 6. Izbrani osebni zdravnik

Program omogoča ločeno evidentiranje kroničnih in akutnih obravnav.


Prikaz vnosa obravnave

Naročanje inkontinenčnih pripomočkov
Možnost naročanja inkontinenčnih pripomočkov za stanovalce z inkontinenco.

Medicinsko-tehnični pripomočki
Aplikacija omogoča spremljanje uporabe medicinsko-tehničnih pripomočkov (MTP) pri vsakem posameznem stanovalcu. Na ta način imamo v vsakem trenutku pregled nad lastnino in uporabo pripomočkov.

Aplikacija vam ponuja že oblikovana poročila:

  • Dietna prehrana (Pregled stanovalcev po dietah, ali seznam števila posameznih diet)
  • Generiranje izpisa neg, oskrb in diet (Pregled stanovalcev po negi, oskrbi, dieti)
  • Izpis dodatnih storitev (Pregled dodatnih storitev po stanovalcu)
  • Izpis DPP (Pregled stanovalcev glede na dodatek za pomoč in postrežbo)
  • Izpis neg, oskrb, diet ali DPP v obdobju (Skupinski pregled stanovalcev po negi, dieti, oskrbi in dodatku za pomoč in postrežbo)
  • Kartončki za zdravila (Pregled kartončkov za zdravila)
  • Naročanje inkontinenčnih pripomočkov (Možnost izpisov za inkontinenčne pripomočke)
  • Naročilnice, nalogi recepti (Izpisovanje osnovnih podatkov o prostovoljnem in obveznem zdravstvenem zavarovanju na naloge, recepte, naročilnice, naloge za prevoze,…)
  • Navodila oddelkom (Izpis navodil oddelkom)
  • Odsotnost v obdobju (Pregled odsotnosti v določenem obdobju)
  • Opazovanje psihičnega stanja (Izpis mesečnega poročila opazovanje psihičnega stanja za posameznega stanovalca)
  • Osebni karton (Izpis osebnega kartona stanovalca z osnovnimi podatki stanovalca)
  • Planiranje datumov (Izpis planiranih dogodkov kontrolnih pregledov, menjav pripomočkov, fizioterapije)
  • Pooblastila (Izpis dokumenta za pooblastilo)
  • Pregled diagnoz, terapij in storitev (Izpis poročila diagnoz, terapij ali storitev za posameznega stanovalca ali po posamezni diagnozi, terapiji in storitvi)
  • Pregled obravnav po stanovalcu (Izpis podatkov iz obravnave za posameznega stanovalca)
  • Raportna knjiga (Izpis raportno knjige)
  • Seznam medicinskih pripomočkov (Pregled medicinsko-tehničnih pripomočkov za posameznega stanovalca ali po lastnini)
  • Seznam stanovalcev (Izpis poročila seznama stanovalcev na določen dan)
  • Stanovalci opravila/storitve zdravstvene nege (Izpis poročila stanovalci po opravilih, storitvah zdravstvene nege ali storitvah patronaže)
  • Stanovalci –Sobe (Izpis poročila seznam stanovalcev po sobah)
  • Stanovalci po negi, oskrbi inkontinenci (Izpis poročila seznam stanovalcev po negi, oskrbi in inkontinenci)
  • Stopnja inkontinence (Izpis poročila stanovalci po stopnji inkontinence)
  • Zaloga zdravil (Izpis poročila pregled datuma poteka zaloge zdravil za posameznega stanovalca ali pregled po datumu ponovnega recepta)
  • Zdravstveni karton stanovalca (Izpis zdravstvenega kartona stanovalca z podatki o terapiji, storitvah diagnozah iz obravnave ali raportno knjige)
  • Analiza akutnih stanj
  • Pregledi
  • Adacta sprejema (Izpis poročila o odhodih stanovalcev v določenem obdobju)
  • Sprejeti stanovalci (Izpis poročila novo sprejetih stanovalcev v določenem obdobju ali na določen dan)
  • Svojci (Izpis svojcev za posameznega stanovalca ali za vse stanovalce)
  • Sporočila oddelkom (Izpis evidentiranih sporočil oddelkom)
  • Analiza samoplačnikov (Izpis poročila samoplačnikov zdravstvene nege v določenem obdobju)