Sociala

Socialni del aplikacije je namenjen vodenju evidence prijav oskrbovancev. V njem vpisujemo vse potrebne podatke o oskrbovancih (rojstni podatki, podatki ob sprejemu, določitev oskrbe, nege, podatki o zavarovanju, svojcih, plačnikih).

Omogoča nam vnos kontaktov s svojci, vodenje dnevnika, vnos sprememb pri oskrbi, negi, sobi, dieti. Omogoča pa nam tudi izpis več poročil, ki jih socialna služba pri svojem delu potrebuje. V socialnem delu generiramo tudi mesečno oskrbo stanovalcev.

Modul SOCIALA obsega naslednje akcije:

 • Možnost vodenja evidence o prejetih vlogah, rezervacijah
 • Pregled sprejetih stanovalcev
 • Oblikovanje prioritetne liste za sprejem stanovalca
 • Vnos opažanj v raportno knjigo
 • Zaključevanje prejete vloge ali sprejetega stanovalca
 • Pregled svojcev
 • Pregled plačnikov
 • Vnos sprememb pri stanovalcu
 • Vodenje evidence kontaktov s oskrbovanci, svojci
 • Vodenje dnevnika
 • Evidenca dopolnitev vlog
 • Vodenje evidence odsotnosti
 • Prenos podatkov iz modula Prošnje
 • Prenos podatkov iz vloge, katera je bila v statusu Adacta
 • Mesečno generiranje oskrbe

Generirana oskrba je predpogoj za izdelavo obračuna skrbstva v oskrbninah. Stanovalcu se pri generiranju upošteva poraba skozi mesec (soba, oskrba, dieta in odsotnost).

Pripravljena poročila:

 • AdActa sprejema – po vzroku in datumu
 • Generiranje izpisa neg, oskrb in diet
 • Izpis kontaktov s svojci
 • Izpis osebnega kartona stanovalca
 • Izpis osebnih dokumentov
 • Izpis prijave ali odjave bivališča - izpis je omogočen na obrazec DZS o prijavi in odjavi bivališča
 • Izpis rezervacij
 • Izpis rojstnih dnevov stanovalcev/svojcev
 • Izpis sprememb v obdobju
 • Izpis stanovalcev po sobah
 • Izpis števlke perila stanovalcev
 • Pregled dnevnika stanovalcev
 • Pregled odsotnosti v obdobju
 • Pregled sprejetih stanovalcev v določenem obdobju
 • Pregled stanovalcev po krajevnih skupnostih
 • Pregled vlog
 • Pregled vlog v obdobju
 • Pregled prioritetnh list
 • Preselitve v obdobju
 • Seznam prostih sob
 • Seznam stanovalcev
 • Stanovalci po načinu plačila
 • Veljavnost KZZ, seznam za prijavo

Recepcija

Za lažjo evidenco prisotnih/odsotnih stanovalcev omogočamo pregled omenjeni podatkov na recepciji doma, kjer ima uporabnik preko preproste maske samo vpogled v omenjeno evidenco.

Statistika

V opciji Statistika so na voljo naslednji izpisi, ki nam pomagajo pri izpolnjevanju letnega statističnega poročila domov za starejše.

 • Stanovalci, ki so prosili za sprejem,
 • stanovalci po spolu in starosti,
 • stanovalci po poklicu pred upokojitvijo,
 • stanovalci po kategorijah oskrbe,
 • stanovalci po razlogih sprejetja v dom,
 • stanovalci po načinu plačevanja oskrbnine v domu,
 • stanovalci po virih dohodkov,
 • stanovalci po občini prebivališča,
 • analiza opcij vloge,
 • stanovalci po vzroku odhoda,
 • stanovalci po izobrazbi in
 • stanovalci glede na stan