Elektronsko vodenje pisarne

Uredba o upravnem poslovanju določa uporabo ustrezne informacijske rešitve za vodenje evidenc o zadevah, dosjejih in dokumentih za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom v elektronski obliki.

Program za elektronsko vodenje pisarne vam omogoča in podpira:

  • sprejemanje poštnih, osebnih in drugih prispelih pošiljk (vloge, listine, prošnje...)
  • vodenje evidence o zadevah in dokumentih
  • vodenje evidence o hrambi dokumentov
  • vodenje evidenc o prenosu in predaji zadev med posameznimi referenti
  • nudenje informacij strankam
  • reševanje zadev v upravnih in drugih postopkih
  • izdelavo, spremembe in dopolnitve dokumentov v skladu z vladno Uredbo o upravnem poslovanju