Materialno poslovanje

Program omogoča vodenje prejemov in izdaj materiala, vodenje količinskih in vrednostnih podatkov o prometu z materiali, ki potekajo v vašem zavodu. Prevzem, ki je mogoč za različna skladišča, avtomatično poveča količino in izdela kalkulacijo nabavne cene na osnovi dobaviteljevih popustov in drugih stroškov.

Vodite lahko vse stroške, ki vplivajo na nabavno ceno. Program omogoča tudi vnos odbitnega deleža za izračun nabavne cene. V dokumentih imate vselej pregled nad stanjem zalog v skladiščih tako na strani prevzemov kot izdaj. Program podpira različne načine vodenja zalog.

Program omogoča vnos pogodbeno dogovorjenih cen in količin za posamezne materiale, kar olajša delo pri naročanju in pri prevzemih.

Spremljanje materialnega poslovanja je podprto z izdelavo popolnoma prilagodljivih dinamičnih poslovnih analiz. Izdelane analize nam lahko služijo kot pomoč pri vsakodnevnem poslovnem odločanju. Vključeni so vsi elementi za izdelavo inventure.

PRO.3 Materialno poslovanje je razdeljen na šifrante, materialno poslovanje, inventuro in analize.