Gostinsko poslovanje

Program se uporablja za blagajniško beleženje in izdajanje tračunov gostom v bifeju oziroma točilnici. Povezan je s programoma PRO.3 MATERIALNO POSLOVANJE ter PRO.3 FINANCE

Akcije programa:

  • Naročilo,
  • Račun,
  • popravek načina plačila,
  • storno naročila,
  • menjava mize,
  • prijava natakarjev,
  • odjava natakarjev,
  • menjava natakarjev,
  • izpis prodaje po urah, po vrstah izdelka, stanje v blaganji, stanje po natakarjih, dnevnik dela,…

Materialno poslovanje

Program omogoča vodenje prejemov in izdaj materiala, vodenje količinskih in vrednostnih podatkov o prometu z artikli. Prevzem, ki je mogoč na različna skladišča,  avtomatsko poveča količino in kalkulacijo nabavne cene preko dobaviteljevih popustov in ostalih stroškov. Če v sistem vnesemo ustrezen tečaj se omogoči tudi izdelava devizne kalkulacije. Vodimo lahko vse stroške, ki vplivajo na nabavno ceno. Lahko jih vnašamo tudi naknadno, program pa jih na osnovi količin razporedi med posamezne izdelke.
Na dokumentih imamo v vsakem trenutku pregled nad stanjem zalog v skladiščih tako na strani prevzemov kot izdaj. Program podpira različne načine vodenja zalog  (povprečna nabavna cena, zadnja nabavna cena, metoda FIFO, LIFO).

Spremljanje materialnega poslovanja je v programu podprto s popolnoma prilagodljivo izdelavo analiz cenika, zalog, materialnih kartic, naročil, nabave, prodaje, prejemov in izdaj, medskladiščnic. Izdelane analize so nam lahko v veliko pomoč pri vsakodnevnem poslovnem odločanju.

Sestavni deli aplikacije materialno poslovanje

Program je razdeljen na šifrante, materialno poslovanje in poslovne analize.