Fakturiranje storitev

Program je namenjen fakturiranju storitev, ki se ne nanašajo na osnovno dejavnost doma oziroma zavoda. S programom se fakturirajo najemnine, razpisna dokumentacija, kosila in podobne storitve.

Omogoča izdelavo analiz prodaje glede na kriterije vnešene po lastnih željah.

Razdeljen je na dva dela (šifranti in fakturiranje storitev). Šifranti so namenjeni enkratnemu vnosu podatkov, ki jih pri poslovanju potrebujemo. Po vnosu v ustrezen šifrant podatke iz njega le izberemo in nam jih ni potrebno ponovno vnašati.

V šifrant vnašamo naslednje kategorije:

  • Partnerji (kupci, potniki, banke, pošte, kontakti,...). Partnerjem lahko v šifrantu določamo prodajne in nabavne pogoje, omogočen je izpis seznama kupcev, kontaktnih oseb, nalepk z naslovi kontaktnih oseb, ovojnic. Vsi seznami so iztiskani glede na vnešene pogoje, ki jih enostavno postavimo s pomočjo zmogljivega filtriranja podatkov.
  • Artikli (storitve, klasifikacije, tipi artiklov, alternativne šifre,...). Storitve lahko uvrščamo v klasifikacije, kar je odlična podlaga za izdelavo analiz prodaje. (npr. prodaje po vrstah storitev). Neposredno iz šifranta je možno izpisovati lastnim potrebam prilagojene sezname storitev.
  • Poleg tega v šifrante vnašamo stroškovna mesta, organizacijske enote, države, tečajne liste, valute,...
  • Raznovrstne izjave, ki se uporabljajo na dokumentih se izdelajo in urejajo v šifrantu izjav. Na ta način odpade potreba po vnovičnem vnašanju vedno istih izjav, ker se le-te shranijo v računalniku, nato pa jih na dokumente enostavno kličemo iz oken z dokumenti.