Obračun oskrbnin

Obračunski del programa je namenjen obračunu nege in porabe skozi aktivno obdobje. Omogoča naknaden vnos storitev zdravstvene nege in bremenitev, izvedbo obračuna, pregled in izpis računov, izpis poročil, nastavljanje cenika, prenos v DDV.

Obračun

Modul obsega naslednje akcije:

 • nastavitve aktivnega obdobja
 • omogočen ročni vnos storitev oskrbe/zdravstva za posameznega stanovalca
 • brisanje generiranih postavk zdravstva in oskrbe
 • vnos prihodkov, žepnine, PZZ,...
 • izpis rekapitulacije oskrbe/zdravstva
 • pregled po posameznih postavkah
 • obračun skrbstva/zdravstva
 • izdelava faktur
 • izdelava dobropisov/bremepisov
 • pregled osnovnih podatkov sprejetih stanovalcev

V obračunskem delu aplikacije je omogočen izpis naslednjih poročil:

 • izpis obračuna,
 • faktur,
 • žepnin,
 • prostovoljnega zdravstvenega stanovanja,
 • prihodkov in bremenitev,
 • trajnikov,
 • kuvert,
 • stanovalcev po načinu plačila,
 • sprejetih stanovalcev,
 • AdActa vloge – po vzroku,
 • pregledi plačil po stanovalcih, občini, svojcih,..
 • izpis kartic stanovalca
 • izpis potrdil za dohodnino

Izvoz podatkov zdravstvo na ZZZS

Aplikacija omogoča izvoz podatkov:

 • RIP SUITE

Izvoz v finančne programe

Pripravljen izvoz v ProBit-ove finančne programe.