Dnevno varstvo

Programska rešitev za evidentiranje uporabnikov storitve dnevnega varstva, opravljenih storitev oskrbe - zdravstva z izvedbo obračuna in tiskanjem faktur.

Modul je namenjen izvajalcem storitev dnevnega varstva in je integriran v program Pro.3 Domovi starejših. Prav zaradi slednjega  prinaša velik prihranek časa, saj omogoča hitre in enostavne prehode iz ene oblike institucionalnega varstva v drugo.


Slika: Potrjevanje plana po dnevih


Slika: Potrjevanje plana po urah

Modul  Dnevno varstvo vam v omogoča:

  • vodenje evidence uporabnikov storitve dnevnega varstva,
  • planiranje in potrjevanje dni prihoda (dnevno ali mesečno),
  • evidentiranje prihodov po dnevih ali urah,
  • obračunavanje opravljenih storitev oskrbe in zdravstva s fakturiranjem,
  • številne v naprej pripravljene analize in poročila,
  • enostaven prenos obračunskih podatkov v finančni program.