Osnovne lastnosti INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SOCIALNO- VARSTVENE ZAVODE so:

  • Programska rešitev lahko podpira več objektov na različnih lokacijah.
  • Omogočen je neposredni dostop do vseh podatkov v prejšnjih obračunskih obdobjih.
  • Istočasna se lahko prijavi in vnaša podatke več uporabnikov.
  • Sistem ima vgrajene razne kontrole pri vnosih in obdelovanju podatkov.
  • Rešitve vsebujejo osnovne analize podatkov - poročil, katere zagotavljajo nemoteno delo v zavodu.
  • Sistem se sproti dopolnjuje z zakonskimi spremembami.
  • Z nakupom informacijskega sistema dobite celovito ponudbo storitev vzdrževanja, podpore, izobraževanja in svetovanja, sistemske integracije in razvoja.
  • Sistem je prijazen in enostaven za uporabo.

Prednost dobre informacijske rešitve je v njeni celovitosti. V podjetju Pro-bit smo za socialno-varstvene domove pripravili celovito informacijsko rešitev, kar pomeni, da lahko z našimi programskimi rešitvami pokrijemo štiri temeljna področja.