Novice

Pro-bit seminar: Nadstandardne programske pravice "nadzornika"

petek, 26. marec 2010

Sama ideja za seminar je prišla od naših programskih svetovalcev za domove starejših, ki so opazili, da bi lahko stranke večino napak, ki jih prijavijo na center za podporo uporabnikom, rešile same.

Gre za nadstandardne programske pravice, ki so povezave s tako imenovanim univerzalnim uporabnikom oziroma nadzornikom. Takšen uporabnik (nadzornik) bo imel pravice in navodila, kako v programu samostojno popraviti določene podatke. Na takšen način želimo pohitriti delo strank in jih razbremeniti nepotrebnih servisnih posegov.

Po opravljenem seminarju bodo »nadzorniki« programa PRO.3 DOMOVI STAREJŠIH seznanjeni z določenimi programskimi nastavitvami in opozorili, tako da bodo znali preveriti napake, določiti vzrok in nekatere tudi samostojno odpraviti.

Prijava

Podrobnejša vsebina seminarja

 • Predstavitev uporabnika NADZORNIK (razlike v pooblastilih "navadni uporabnik" in "nadzornik"),
 • definiranje uporabniških pravic,
 • Instalacija aplikacije na lokalnem računalniku,
 • spreminjanje datuma sprejema in adacta sprejema,
 • polja v podatkih firme,
 • nastavitev številčenja računov,
 • predstavitev ostalih nastavitev v splošnih nastavitvah in nastavitvah,
 • predstavitev nekaterih novosti v aplikaciji,
 • konkretni primeri dobre prakse za uporabnika "Nadzornik",
 • namigi za lažje delo v aplikaciji PRO.3 Domovi starejših.

Ciljna skupina za udeležbo na seminarju:

Ciljni udeleženci seminarja (1 do max. 3 osebe iz vsakega doma) in s tem bodoči uporabniki s pravicami 'Nadzornik' v aplikaciji PRO.3 Domovi za starejše so osebe:

 • z osnovnim poznavanjem računalništva oz. ki jim računalniki niso tuji (takega uporabnika je lažje naučiti oz. mu razložiti določene nastavitve in funkcije),
 • z osnovnim poznavanje področja sociale, zdravstva in obračuna (zato mogoče več kot eden takšen uporabnik v domu), 
 • ki bodo po izvedeni delavnici imele pooblastila za spreminjanje določenih podatkov (katerih, bo predstavljeno na delavnici), 
 • ki bodo dobivale navodila, kako določene podatke in nastavitve spreminjati (kar ne more izvesti čisto vsak navaden uporabnik- zaradi nadzora sprememb),
 • ki se bodo, preden bodo izvedli 'nadzorniško' akcijo ali spremembo, posvetovale s strokovnim delavcem (socialne delavke, zdravstveno osebje ali osebe iz računovodstva).

OPOMBA: Vse akcije 'nadzorniške' akcije in spremembe se bodo v vsakem primeru zapisovale v podatkovni bazi, tako da bomo lahko še vedno sledili, kateri uporabnik je zavedel oz. spremenil določen podatek ali nastavitev.

Agenda:
09.00 - 09.15 Evidentiranje udeležencev
09:15 - 09:30 Pozdravni nagovor, predstavitev vodje delavnice in predstavitev urnika
09.30 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.15 Predavanje II. del
13.15 - 14.00 Vprašanja in odgovori s praktičnim prikazom

Predavatelj: g. Simon Brezovšek, Svetovalec za aplikacije PRO.3 Domovi starejših

Prijava

Neto kotizacija za seminar znaša 150,00 EUR. Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo ali s programom v garanciji imajo 20% popust ob prijavi, kar pomeni, da znaša neto kotizacija v tem primeru samo 120,00 EUR. Za drugega udeleženca nudimo dodatnih 5% popusta.

Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa                   Banka
06000-0143096348 Banka Celje

Kotizacija z DDV:
1. Nakazilo z 20% popustom za prvega udeleženca:   144,00 EUR
2. Nakazilo z 20% popustom za drugega in več udeležencev: 136,80 EUR
3. Nakazilo brez 20% popusta: 180,00 EUR
4. Nakazilo brez 20% popusta za drugega in več udelež.: 171,00 EUR   

Ker je število mest na posamezni delavnici omejeno, prosimo da pohitite s prijavo.

Prijava