Novice

SEMINAR: Aplikacija Pro.3 Domovi starejših in ZZZS projekt ''Izdatki za zdravstvene storitve''

ponedeljek, 26. november 2012

V Ljubljani sta na voljo dva termina:
- torek, 11. december 2012
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (sejna soba)
Letališka cesta 3c, Ljubljana

V Slovenskih Konjicah je na voljo en termin:
- sreda, 12. december 2012
Pro-bit učilnica
Stari trg 15, Slovenske Konjice

V zadnjih mesecih leta 2012 se tudi projekt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) imenovan 'Izdatki za zdravstvene storitve' premika v zaključne faze. S 1.1. 2013 bo namreč to še edini veljaven način sodelovanja Izvajalcev zdravstvenih storitev z ZZZS. Stari (papirni) način ne bo več opcija.

Z uvedbo tega projekta pa se obetajo tudi številne novosti in spremembe tako v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših kot tudi za uporabnike te aplikacije. Zato bomo v ta namen organizirali izobraževanje, kjer bomo pregledali vsebinske in tehnične novosti na projektu Izdatki, upoštevajoč Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov 2012.
Slednja nam namreč prinašajo novosti na področju:
- generiranja zdravstvene nege (Spremembe šifer v odvisnosti od tipa zavoda) in
- celotnega obračuna zdravstvene nege.Podrobnejša vsebina seminarja:

- pregled vseh vsebinskih sprememb, ki se nanašajo na socialno varstvene zavode glede obračunavanja posameznih storitev:
- Zdravstvene nege
- Dnevnega varstva
- Patronaže
- Pripravniki in sekunariji
- Rehabilitacija
- Ločeno zaračunljiv material,
- Dobropisi, bremepisi, poračun.

- pregled novosti na področju ločeno zaračunljivega materiala, kjer bodo potrebne nove nastavitve v šifrantih zdravstvene nege;
- nujno poenotenje šifranta zdravil s Centralno bazo zdravil- postopek prehoda na ta šifrant;
- pregled rešitve za pošiljanje podatkov o nabavljenih zdravilih katera so krita iz materialnih stroškov (modul smo integrirali v program Pro.3 Domovi starejših);
- pregled nastavitev in novosti na področju SEPA direktnih obremenitev;

Ciljna skupina uporabnikov za udeležbo na seminarju:
• Vodje obračuna zdravstvenih storitev,
• Glavne sestre,
• ostali zaposleni, ki so odgovorni za obračun in šifrante na področju zdravstva.Agenda za 1. termin v Ljubljani, 11.12.2012:
07.50 - 08.00 Evidentiranje udeležencev
08.00 - 09.30 Predavanje, I. del
09.30 - 09.45 Odmor
09.45 - 11.00 Predavanje, II. del
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.00 Predavanje, III. del
12.00 - 12.15 Vprašanja in odgovori

Agenda za 2. termin v Ljubljani, 11.12.2012:
12.50 - 13.00 Evidentiranje udeležencev
13.00 - 14.30 Predavanje, I. del
14.30 - 14.45 Odmor
14.45 - 16.00 Predavanje, II. del
16.00 - 16.15 Odmor
16.15 - 17.00 Predavanje, III. del
17.00 - 17.15 Vprašanja in odgovori

Agenda za 3. termin v Slovenskih Konjicah, 12.12.2012:
07.50 - 08.00 Evidentiranje udeležencev
08.00 - 09.30 Predavanje, I. del
09.30 - 09.45 Odmor
09.45 - 11.00 Predavanje, II. del
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.00 Predavanje, III. del
12.00 - 12.15 Vprašanja in odgovori

Predavateljica:
Anastazija Lampreht, Svetovalka na področju Pro.3 Domovi starejših

Kotizacija:
Neto kotizacija za seminar znaša 150,00 EUR. Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo ali s programom v garanciji imajo 20% popust ob prijavi, kar pomeni, da znaša neto kotizacija v tem primeru samo 120,00 EUR. Za drugega in vse nadaljnje udeleženca nudimo dodatnih 5% popusta.
Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa Banka
06000-0143096348 Banka Celje

Kotizacija z DDV:
1. Nakazilo z 20% popustom za prvega udeleženca: 144,00 EUR
2. Nakazilo z 20% popustom za drugega in več udeležencev: 136,80 EUR
3. Nakazilo brez 20% popusta: 180,00 EUR
4. Nakazilo brez 20% popusta za drugega in več udeležencev: 171,00 EUR

Ker je število mest na posameznem terminu omejeno prosimo, da pohitite s prijavo.