Novice

ZZZS Projekt 'Izdatki za zdravstvene storitve'- dodatne informacije

sreda, 26. september 2012

 Spoštovani!

Ponovno vas obveščamo, da s 1.1.2013 stopi v veljavo ZZZS projekt Izdatki, kateri se nanašajo na področje obračunavanja zdravstvene nege. Pro-bit programska oprema d.o.o.  pripravlja rešitve, katere bodo ustrezale projektu Izdatki. Trenutno se izvajajo testiranja izmenjave podatkov  med testnimi izvajalci in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na podlagi delovnega srečanja predstavnikov ZZZS s programskimi hišami, ki pripravljajo programske dodelave za to področje dne 25.9.2012 vam posredujemo nekaj dodatnih nujnih informacij.

1. Ker omenjeni projekt obsega vrsto sprememb tako v sklopu zdravstvene nege, kot v obračunu storitev zdravstvene nege  vas želimo že sedaj seznaniti, da boste s 1.1.2013, torej od uvedbe projekta Izdatki,  v obračunu oz. na računalniku, kjer boste izvajali posredovanje podatkov preko XML datoteke na ZZZS potrebovali čitalec zdravstvenih kartic. Sočasno z čitalcem si morate zagotoviti tudi profesionalno kartico.
Zavod v ta namen uvaja (oz. pripravlja) poseben tip profesionalne kartice za uporabo v obračunu storitev.
Vlogo za pridobitev profesionalne kartice najdete na tej povezavi.

Verjetno se sprašujete zakaj po novem tudi v obračunu potrebujete čitalec in profesionalno kartico. Odgovor je v tem, da se bodo od  1.1.2013 vsi obračunski podatki posredovali preko sistema online. Prav tako bo spremljanje statusa pošiljke faktur možno zgolj preko on-line sistema. Slednje pomeni, ko boste fakturo zdravstvene nege posredovali na ZZZS boste morali spremljati tudi statuse, kot so: pošiljka sprejeta, pošiljka v celoti zavrnjena, pošiljka delno zavrnjena,...

Nadalje boste z uvedbo projekta Izdatki preko on-line sistema vsi izvajalci v program Pro.3 Domovi starejših uvažali tudi cenike za zdravstveno nego, dnevno varstvo, ipd.

2. Datum 1.1.2013 je prelomen tudi za uvedbo centralne baze zdravil (CBZ). Do omenjenega termina morate vsi izvajalci, kateri se še niste prijavili v register uporabnikov CBZ izpolniti prijavo in jo posredovati na ZZZS. Konec meseca septembra pričakujemo dopolnitev omenjenega šifranta s strani ZZZS, posledično bomo v mesecu oktobru pripravili novo verzijo programa Pro.3 Domovi starejših.
Tako bomo vsem našim izvajalcem zagotovili, da si do 1.1.2013 v programu Pro.3 Domovi starejših uredijo stari šifrant zdravil in uvozijo novega.
                Prijavo v CBZ najdete na tej povezavi.

V novem šifrantu zdravil bo zavod dopolnil področje ločeno zaračunljivih materialov, kjer bodo pri posameznem zdravilu definirali v katero skupino LZM spada, prav tako bodo pri določenih zdravilih pripisane cene posameznega zdravila.

3. Ob tej priložnosti vas tudi obveščamo, da bomo pripravili termine za izobraževanja glede projekta Izdatki. Predvidoma se bodo izobraževanja vršila konec meseca novembra in v začetku meseca decembra, želena bo prisotnost zdravstvenega kadra in izvajalca obračuna zdravstvene oskrbe.
 
Za več informacij smo vam na voljo na podpora@pro-bit.si ali na 03/757 39 21.