Novice

BREZPLAČNI SEMINAR: Dvojne evidence zdravstvenih storitev v Pro.3 Domovi starejših

torek, 5. junij 2012

Nadaljujemo z izvajanjem serije brezplačnih usposabljanj in osveževalnih delavnic za uporabnike aplikacije PRO.3 Domovi starejših. Tokrat bomo na željo številnih uporabnikov ponovno prikazali delo z modulom Dvojne evidence v zdravstvu (po opravilih in po merilih).

Podrobnejša vsebina seminarja:
1. Uvod
2. Delo z modulom Dvojne evidence zdravstvenih storitev
- pregled modula,
- skupinski vnosi (novosti),
- posebnosti po področjih,
- konkretni primeri.
3. Vprašanja in odgovori

Prijava

Ciljna skupina za udeležbo na seminarju:

• Uporabniki začetniki in vsi, ki ste zadolženi za vnos podatkov v Zdravstvu;

Število udeležencev v enem terminu je omejeno omejeno na 25 (sejna soba Skupnosti Socialnih zavodov Slovenije). Zato je omejeno tudi število udeležencev iz enega zavoda in sicer max. 2 udeleženca po zavodu.

Agenda I. termin (prijave na ta termin niso možne):
08.45 - 09.00 Evidentiranje udeležencev
09.00 - 10.15 Predavanje I. del
10.15 - 10.30 Odmor
10.30 - 11.30 Predavanje II. del

 

Če bo za en termin preveč prijav, bomo brezplačno usposabljanje ponovili isti dan po naslednjem urniku:

 

Prijava

Agenda II. termin (prijave možne še samo za ta termin):
12.00 - 12.15 Evidentiranje udeležencev
12.15 - 13.30 Predavanje I. del
13.30 - 13.45 Odmor
13.45 - 14.45 Predavanje II. del

 

Predavateljica:
- Anastazija Lampreht, Svetovalka za Pro.3 Domovi starejših

 

Cena usposabljanja:
BREZPLAČNO
za uporabnike s sklenjeno vzdrževalno pogodbo. Vsi udeleženci prejmejo tudi brezplačno gradivo seminarja.

 

Za domove oz. socialnovarstvene zavode, ki nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe znaša neto kotizacija za usposabljanje za prvega udeleženca 120,00 EUR. Za drugega in več udeležencev iz istega doma oz. socialnovarstvenega zavoda priznamo 10% popusta.

 

Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa Banka
06000-0143096348 Banka Celje

 

Prijava

* Ker je število prijavljenih v en termin omejeno na 25 bomo prijave upoštevali po vrstnem redu kot jih bomo prejeli.

 

Opomba: V primeru, da bo prijavljenih manj kot 5 oseb, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. preložitve seminarja.