Novice

Pro-bit seminar: Naprednejša uporaba modula Zdravstvo v Pro.3 Domovi starejših

petek, 24. februar 2012

Termini:
27.02.2012
- že zasedeno, prijave niso več možne
28.02.2012-
že zasedeno, prijave niso več možne
06.03.2012- že zasedeno, prijave niso več možne
07.03.2012
- že zasedeno, prijave niso več možne
08.03.2012- prostih le še nekaj mest

V zadnjem času se je v socialno varstvenih zavodih sploh na področju zdravstva nabralo veliko novosti in s tem tudi novih in naprednejših funkcionalnosti v modul Zdravstvo (aplikacija Pro.3 Domovi starejših).

Uporabnikom je za pomoč pri delu v tem modulu na voljo veliko funkcionalnosti, ki jih nekateri že s pridom uporabljajo, nekateri pa še ne.

Glavni cilj tega seminarja je uporabnikom iz zdravstva prikazati delo z naprednejšimi funkcionalnostmi v modulu Zdravstvo.

V zadnjem trenutku smo z namenom racionalizacije vašega časa in stroškov v ta seminar vključili še kompleksno temo Dvojna merila oz. evidence zdravstvenih storitev, ki naj bi na pobudo Skupnosti SZS (sprva v testne namene) zaživele v marcu 2012. Tako samo zaradi te teme ne bo potrebno posebno usposabljanje, saj nekako sovpada v področje tega seminarja.*

* Sicer v zvezi z dvojnimi merili še ni vse dorečeno do potankosti, a do takrat zagotovo bo. Do takrat bo na voljo tudi že modul v programu.

Prijava

Podrobnejša vsebina seminarja:

  • Predstavitev novosti v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših na področju Zdravstva,
  • Urejanje šifranta zdravil in ažuriranje s Centralno bazo zdravil (ZZZS),
  • Definiranje zdravstvenih storitev in storitev oskrbe,
  • Vezava zaračunljivega materiala na storitve zdravstvene nege,
  • Naročilnice inkontinenčnih pripomočkov,
  • LOSS kategorizacija (15 kriterijev),
  • Dvojna merila oz. evidence zdravstvenih storitev (ki je potrebna po nalogu Skupnosti SZS),
  • Ostale dodatne funkcionalnosti v modulu Zdravstvo v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših.


Ciljna skupina uporabnikov za udeležbo na seminarju:

  • glavne sestre,
  • ostali zaposleni, ki skrbijo za evidence v zdravstvu,
  • ostali zaposleni, ki so odgovorni za šifrante na področju zdravstva.

Prijava

Agenda:

  08.45 - 09.00 Evidentiranje udeležencev
  09:00 - 09:10 Pozdravni nagovor
  09.10 - 11.00 Predavanje I. del
  11.00 - 11.30 Odmor
  11.30 - 13.45 Predavanje II. del
  13.45 - 14.00 Vprašanja in odgovori

Predavateljica:

Anastazija Cugmas, Svetovalka na področju Pro.3 Domovi starejših

Neto kotizacija za seminar znaša 150,00 EUR. Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo ali s programom v garanciji imajo 20% popust ob prijavi, kar pomeni, da znaša neto kotizacija v tem primeru samo 120,00 EUR. Za drugega in vse nadaljnje udeleženca nudimo dodatnih 5% popusta.

Nakazilo kotizacije na TRR:


Št. računa                    Banka
06000-0143096348     Banka Celje

Kotizacija z DDV:

  1. Nakazilo z 20% popustom za prvega udeleženca: 144,00 EUR
  2. Nakazilo z 20% popustom za drugega in več udeležencev: 136,80 EUR
  3. Nakazilo brez 20% popusta: 180,00 EUR
  4. Nakazilo brez 20% popusta za drugega in več udeležencev: 171,00 EUR

Ker je število mest na posameznem terminu omejeno, prosimo da pohitite s prijavo. Dodatni (tretji) termin še ni predviden.

Prijava