Novice

DODATNI TERMIN za seminar ''Nadzorniki v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših''

četrtek, 27. oktober 2011

Zaradi velikega interesa razpisujemo dodatni termin seminarja!
četrtek, 17.11.2011
Pro-bit učilnica, Slovenske Konjice

19. in 26. oktobra sta v Ljubljani in Slovenskih Konjicah potekala seminarja za naprednejše uporabnike aplikacije PRO.3 Domovi starejših. Udeležba je bila izjemno visoka saj se je bila skupna udeležba 37 oseb iz 24 različnih domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov. Vsi udeleženci so tudi prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju in s tem pravico do vklopa uporabniških pravic ''Nadzornik'' v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših.

Udeleženci so si bili sicer enotni, da je bil seminar zelo uporaben. Ena udeleženka je med drugim dejala: "Glede na to, da sem na Pro-bitovem seminarju prvič, sem slišala veliko novega in začela bom brati novosti kot so opisi novih verzij in Dobro je vedeti!"
 

Zaradi takšnega pozitivnega odziva, smo se odločili za ponovitev seminarja dne, 17.11.2011 v Slovenskih Konjicah, in sicer za vse tiste, ki se seminarjev niste uspeli udeležiti.

Gre za spoznavanje nadstandardnih programskih pravic, ki so povezave s tako imenovanim univerzalnim uporabnikom oziroma nadzornikom. Takšen uporabnik (nadzornik) ima po opravljenem seminarju pravice in navodila, kako v programu samostojno popraviti določene podatke. Prav tako ima dostop do nekaterih naprednejših funkcionalnosti.

Letošnji seminar je namenjen tako starim (torej že obstoječim) nadzornikom s temi pravicami, kot tudi novim nadzornikom (ki teh uporabniških pravic še nimajo). Na kratko bomo namreč povzeli že obstoječe nadzorniške pravice, pripravili pa smo tudi nove nadzorniške funkcionalnosti v Pro.3 Domovi starejših.

 
Podrobnejša vsebina seminarja:
• Predstavitev uporabnika NADZORNIK (razlike v pooblastilih "navadni uporabnik" in "nadzornik"),
• Kratki povzetek dosedanjih nadzorniških funkcij:
o definiranje uporabniških pravic,
o Instalacija aplikacije na lokalnem računalniku,
o polja v podatkih firme,
o nastavitev številčenja računov,
o brisanje statusa izdane predčasne fakture,
o spreminjanje obračunske in zdravstvene aktivnosti.

• Nove nadzorniške funkcije:
o Sociala- spreminjanje številke sprejema in vloge,
o Sociala- spreminjanje datuma sprejema in adacta sprejema,
o Zdravstvo- spreminjanje podatkov zavarovanja,
o Zdravstvo- uvoz liste zdravil.

• predstavitev nekaterih večjih novosti v aplikaciji,
• konkretni primeri dobre prakse za uporabnika aplikacije,
• namigi za lažje delo v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših.

Ciljna skupina za udeležbo na seminarju:
Ciljni udeleženci seminarja (1 do skupaj max. 3 osebe iz vsakega doma) in s tem sedanji in bodoči uporabniki s pravicami 'Nadzornik' v aplikaciji Pro.3 Domovi za starejše so:
• že obstoječi uporabniki Nadzorniki,
• osebe z osnovnim poznavanjem računalništva oz. ki jim računalniki niso tuji (takega uporabnika je lažje naučiti oz. mu razložiti določene nastavitve in funkcije),
• osebe z osnovnim poznavanje področja sociale, zdravstva in obračuna (zato mogoče več kot eden takšen uporabnik v domu),
• osebe ki že imajo ali bodo po izvedeni delavnici imele pooblastila za spreminjanje določenih podatkov (katerih, bo predstavljeno na delavnici),
• osebe, ki bodo dobivale navodila, kako določene podatke in nastavitve spreminjati (kar ne more izvesti čisto vsak navaden uporabnik- zaradi nadzora sprememb),
• osebe, ki se bodo, preden bodo izvedli 'nadzorniško' akcijo ali spremembo, posvetovale s strokovnim delavcem (socialne delavke, zdravstveno osebje ali osebe iz računovodstva).

OPOMBA: Vse 'nadzorniške' akcije in spremembe se bodo v vsakem primeru zapisovale v podatkovni bazi, tako da bomo lahko še vedno sledili, kateri uporabnik je zavedel oz. spremenil določen podatek ali nastavitev.

Agenda:
09.00 - 09.15 Evidentiranje udeležencev
09:15 - 09:30 Pozdravni nagovor, predstavitev vodje delavnice in predstavitev urnika
09.30 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.15 Predavanje II. del
13.15 - 14.00 Vprašanja in odgovori s praktičnim prikazom

Predavatelj:
Simon Brezovšek, Svetovalec in serviser za aplikacije PRO.3 Domovi starejših
 

Neto kotizacija za seminar znaša 150,00 EUR. Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo ali s programom v garanciji imajo 20% popust ob prijavi, kar pomeni, da znaša neto kotizacija v tem primeru samo 120,00 EUR. Za drugega udeleženca nudimo dodatnih 5% popusta.

Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa Banka
06000-0143096348 Banka Celje

Kotizacija z DDV:
1. Nakazilo z 20% popustom za prvega udeleženca: 144,00 EUR
2. Nakazilo z 20% popustom za drugega in več udeležencev: 136,80 EUR
3. Nakazilo brez 20% popusta: 180,00 EUR
4. Nakazilo brez 20% popusta za drugega in več udeležencev: 171,00 EU

Na seminar se prijavite s klikom na gumb PRIJAVE, podrobnejše informacije so na voljo tudi pri Simoni Simonič (tel. 03 757 39 11, simona.simonic@pro-bit.si).