Novice

Pro-bit seminar: Nadstandardne programske pravice 'Nadzornik' v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših

torek, 4. oktober 2011


sreda, 19.10.2011
GZS, dvorana E, Ljubljana

sreda, 26.10.2011
Pro-bit učilnica, Slovenske Konjice

V lanskem letu se je seminar za uporabnike aplikacije Pro.3 Domovi starejših z nadstandardnimi programskimi pravicami že izkazal za zelo koristnega. Po dobrem letu uvedbe tovrstnih uporabnikov ugotavljamo, da so sedaj uporabniki naše aplikacije samostojnejši, naprednejši in s pridom širijo svoje znanje ter poznavanje aplikacije med svoje sodelavce.

Gre za nadstandardne programske pravice, ki so povezave s tako imenovanim univerzalnim uporabnikom oziroma nadzornikom. Takšen uporabnik (nadzornik) ima po opravljenem seminarju pravice in navodila, kako v programu samostojno popraviti določene podatke. Prav tako ima dostop do nekaterih naprednejših funkcionalnosti.

Letošnji seminar je namenjen tako starim (torej že obstoječim) nadzornikom s temi pravicami, kot tudi novim nadzornikom (ki teh uporabniških pravic še nimajo). Na kratko bomo namreč povzeli že obstoječe nadzorniške pravice, pripravili pa smo tudi nove nadzorniške funkcionalnosti v Pro.3 Domovi starejših.

Prijava

 

Podrobnejša vsebina seminarja:
• Predstavitev uporabnika NADZORNIK (razlike v pooblastilih "navadni uporabnik" in "nadzornik"),
• Kratki povzetek dosedanjih nadzorniških funkcij:
  o definiranje uporabniških pravic,
  o Instalacija aplikacije na lokalnem računalniku,
  o polja v podatkih firme,
  o nastavitev številčenja računov,
  o brisanje statusa izdane predčasne fakture,
  o spreminjanje obračunske in zdravstvene aktivnosti.

• Nove nadzorniške funkcije:
  o Sociala- spreminjanje številke sprejema in vloge,
  o Sociala- spreminjanje datuma sprejema in adacta sprejema,
  o Zdravstvo- spreminjanje podatkov zavarovanja,
  o Zdravstvo- uvoz liste zdravil.

• predstavitev nekaterih večjih novosti v aplikaciji,
• konkretni primeri dobre prakse za uporabnika aplikacije,
• namigi za lažje delo v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših.

Ciljna skupina za udeležbo na seminarju:
Ciljni udeleženci seminarja (1 do skupaj max. 3 osebe iz vsakega doma) in s tem sedanji in bodoči uporabniki s pravicami 'Nadzornik' v aplikaciji Pro.3 Domovi za starejše so:
• že obstoječi uporabniki Nadzorniki,
• osebe z osnovnim poznavanjem računalništva oz. ki jim računalniki niso tuji (takega uporabnika je lažje naučiti oz. mu razložiti določene nastavitve in funkcije),
• osebe z osnovnim poznavanje področja sociale, zdravstva in obračuna (zato mogoče več kot eden takšen uporabnik v domu),
• osebe ki že imajo ali bodo po izvedeni delavnici imele pooblastila za spreminjanje določenih podatkov (katerih, bo predstavljeno na delavnici),
• osebe, ki bodo dobivale navodila, kako določene podatke in nastavitve spreminjati (kar ne more izvesti čisto vsak navaden uporabnik- zaradi nadzora sprememb),
• osebe, ki se bodo, preden bodo izvedli 'nadzorniško' akcijo ali spremembo, posvetovale s strokovnim delavcem (socialne delavke, zdravstveno osebje ali osebe iz računovodstva).

OPOMBA: Vse 'nadzorniške' akcije in spremembe se bodo v vsakem primeru zapisovale v podatkovni bazi, tako da bomo lahko še vedno sledili, kateri uporabnik je zavedel oz. spremenil določen podatek ali nastavitev.

Agenda:
09.00 - 09.15 Evidentiranje udeležencev
09:15 - 09:30 Pozdravni nagovor, predstavitev vodje delavnice in predstavitev urnika
09.30 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.15 Predavanje II. del
13.15 - 14.00 Vprašanja in odgovori s praktičnim prikazom

Predavatelj:
Simon Brezovšek, Svetovalec in serviser za aplikacije PRO.3 Domovi starejših
 

 

Prijava
 
Neto kotizacija za seminar znaša 150,00 EUR. Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo ali s programom v garanciji imajo 20% popust ob prijavi, kar pomeni, da znaša neto kotizacija v tem primeru samo 120,00 EUR. Za drugega udeleženca nudimo dodatnih 5% popusta.
 
Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa                   Banka
06000-0143096348    Banka Celje
 
Kotizacija z DDV:
1. Nakazilo z 20% popustom za prvega udeleženca: 144,00 EUR
2. Nakazilo z 20% popustom za drugega in več udeležencev: 136,80 EUR
3. Nakazilo brez 20% popusta: 180,00 EUR
4. Nakazilo brez 20% popusta za drugega in več udeležencev: 171,00 EU

Na seminar se prijavite s klikom na gumb PRIJAVE, podrobnejše informacije so na voljo tudi pri Simoni Simonič (tel. 03 757 39 11, simona.simonic@pro-bit.si).


Prijava