Novice

Izkoristite nepovratna sredstva za razvoj mobilnih aplikacij in e-storitev

sreda, 31. avgust 2011

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehonlogijo najavljen javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013. Uradna objava se pričakuje v jeseni 2011.

Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov razvoja polno delujočih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij. Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove, inovativne e-storitve in mobilne aplikacije. Zajeto je tudi področje zdravstva, kjer vam že mi lahko predlagamo določene teme:

MOBILNA APLIKACIJA - ZDRAVSTVO
• program deluje na dlančnikih,
• omogoča pregled in vnos podatkov o stanovalcih na mestu nastanka,
• zamenja vsa papirna beleženja in preglede podatkov.

POMOČ NA DOMU
Program je namenjen izvajalcem storitev pomoči na domu. S pomočjo mobilne aplikacije se lahko podatki o opravljenih storitvah vnesejo kar pri obisku. Tablični računalniki omogočajo že tudi podpis preko ekrana na dotik.

OSKRBOVANA STANOVANJA
S pomočjo mobilnih aplikacij in opreme bi lahko zavedli evidentiranje storitev socialne oskrbe, zdravstvene nege in dodatnih storitev stanovalcev in poskrbeli za njihovo samostojnost ter informiranost.

Predstavili smo nekaj potencialnih projektov, seveda pa lahko tudi sami predlagate kakšnega in če je zadeva izvedljiva vam bomo pomagali pri prijavi projekta na razpis.


Na razpis se lahko prijavite sami ali pa prijavite projekt v imenu konzorcija. Upravičeni stroški so:
• stroški dela,
• stroški svetovanja in drugih storitev,
• investicije v razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij,
• stroški potovanj doma in v tujini.

Pridobite lahko do 300.000 EUR nepovratnih sredstev, višina sofinanciranja pa je kar do 75%.

Za več informacij si oglejte povezavo na najavo razpisa in primer uporabe računalnika v zdravstveni negi. Lahko nas tudi pokličete na 03/757 39 04 (Matej Šretl) in pomagali vam bomo pri pripravi razpisne dokumentacije. Lahko nas kontaktirate tudi na e-naslov: matej.sretl@pro-bit.si

P.S.
V razvitih državah se na področju zdravstva in socialne oskrbe že s pridom poslužujejo t.i. mobilne tehnologije (prirejeni mobilni računalniki s programsko opremo, RFID in Wireless tehnologija,…). Tako bo tudi pri nas na socialnovarstvenem področju mobilna tehnologija že v bližnji prihodnosti lahko pripomogla zmanjšati čas in obseg dela s pripravo in obdelavo dokumentacije ter spremljanjem aktivnosti tako uporabnikov kot tudi zaposlenih.

Iz vidika socialno varstvenih zavodov to pomeni:
• natančnejše, 'real-on-time' spremljanje izvedenih storitev in s tem beleženje stroškov za obračun,
• povečanje produktivnosti osebja,
• hitrejše odzivanje na spremembe (diete, terapije),
• razbremenitev osebja zaradi skrajšanih časov opravil. V institucijah zdravstva in socialnega varstva v Veliki Britaniji zaradi mobilnih aplikacij beležijo tudi do 40% zmanjšanje obsega časa v primerjavi s 'starim' načinom dela (vir: Case Study Hospital Comarcal De INCA, 2009).