Novice

Brezplačno usposabljanje: Dodatni moduli Dnevno varstvo, Oskrbovana stanovanja in Preveze ran v aplikaciji Pro.3 Domovi starejših

četrtek, 18. avgust 2011

Četrtek, 18.08.2011 - Pro-bit učilnica, Stari trg 15, 3210 Slov. Konjice

V avgustu nadaljujemo z izvajanjem serije brezplačnih usposabljanj in osveževalnih delavnic za uporabnike aplikacije PRO.3 Domovi starejših. Tokrat bomo na željo številnih uporabnikov ponovili oz. prikazali delo v dodatnih modulih in sicer: DNEVNO VARSTVO, OSKRBOVANA STANOVANJA in PREVEZE RAN.

  
AKCIJA! V kolikor še nimate modula Dnevno varstvo ali Oskrbovana stanovanja boste kot udeleženec seminarja lahko izkoristili -10% popust na licence omenjenih dveh modulov!
 

Prijava

Podrobnejša vsebina seminarja:

1.     Uvod
2.     Delo z modulom Dnevno varstvo

(modul za evidentiranje uporabnikov storitve dnevnega varstva, evidentiranje opravljenih storitev oskrbe – zdravstva, izvedbo obračuna in tiskanje faktur)
- predstavitev programskega modula
- prikaz dela v modulu Dnevno varstvo
- odgovori na vprašanja

3.     Delo z modulom Oskrbovana stanovanj

(modul za evidentiranje uporabnikov v oskrbovanih stanovanjih, opravljenih storitev socialne oskrbe ter zdravstvenega varstva in zdravstvene nege, izvedbo obračuna in tiskanje faktur)
- predstavitev programskega modula
- prikaz dela v modulu Oskrbovana stanovanja
- odgovori na vprašanja udeležencev

4.     Delo z modulom Preveze ran

(modul za celovito spremljanje stanja ran in aktivnosti, povezanih z njihovo obravnavo)
- predstavitev programskega modula
- prikaz dela v modulu Preveze ran
- odgovori na vprašanja udeležencev
 

 Prijava

 

Ciljna skupina za udeležbo na seminarju:
• Uporabniki začetniki in vsi, ki ste zadolženi za izvedbo aktivnosti in evidenc na omenjenih področjih;
• Socialnovarstveni zavodi, ki še nimajo omenjenih modulov, a jih to zanima oz. razmišljajo o uvedbi, saj bo ta seminar priložnost že v naprej spoznati delo v teh modulih;
Število udeležencev je omejeno na dva iz vsakega doma.
 

Agenda:

08.45 - 09.00 Evidentiranje udeležencev
09.00 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.00 Predavanje II. del

Predavatelja:
- Anastazija Cugmas, Svetovalka za Pro.3 Domovi starejših
- Simon Brezovšek, Svetovalec in serviser za Pro.3 Domovi starejših


Cena usposabljanja:
BREZPLAČNO za uporabnike s sklenjeno vzdrževalno pogodbo. Vsi udeleženci prejmejo tudi brezplačno gradivo seminarja.

Za domove oz. socialnovarstvene zavode, ki nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe znaša neto kotizacija za usposabljanje za prvega udeleženca 120,00 EUR. Za drugega in več udeležencev iz istega doma oz. socialnovarstvenega zavoda priznamo 10% popusta.

Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa Banka
06000-0143096348 Banka Celje

V primeru večjega števila prijavljenih bomo organizirali tudi drugi termin predavanja*, ki bo prav tako v četrtek, 18.08.2011 med 13.00 in 16.30 uro

* Drugi termin bo aktualen v primeru, če bo v prvem termin več prijavljenih udeležencev kot je na voljo sedežev v učilnici (18 sedežev). Prijave bomo upoštevali v vrstnem redu kot jih bomo prejeli.

Opomba: V primeru, da bo prijavljenih manj kot 5 oseb, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. preložitve seminarja.

 

Prijava