Novice

SEMINAR: Odbitek DDV po 16.3.2011 za socialno varstvene zavode

četrtek, 2. junij 2011

Pro-Bit, Slovenske Konjice (četrtek, 16.6.2011)

Za gospodarske subjekte, zavezance za DDV, velja novo zakonsko določilo - za račune, izdane od 16.03.2011. In sicer: če dobavitelju računa ne bodo plačali v 60 dneh oziroma izjemoma (pisni dogovor) v 120 dneh, zanj ne smejo uveljaviti odbitka DDV. Če pa so odbitek po neplačanem računu že uveljavili, morajo povečati svojo davčno obveznost v višini uveljavljenega odbitka.

Za neupoštevanje teh določil je predpisana globa od dva tisoč do 125 tisoč evrov. Z dne 16.3.2011 je začel teči tudi trimesečni rok, predviden v zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih, po preteku katerega (torej od 16. junija) bodo morali dolžniki prijavljati neplačane obveznosti v obvezni večstranski pobot pri AJPES . Takrat bo vzpostavljen tudi javni register menic, protestiranih zaradi neplačila.

V našem seminarju smo združili teorijo in prakso skozi prikaz v programu PRO.3 Finance in na tokratnem terminu bomo dodatno izpostavili posebnosti za socialnovarstvene zavode.

Prijava

Vsebina seminarja:
• Pravila za zajem podatkov.
• Vnos računov v Knjigo prejetih računov.
• Plačevanje računov v GKS.
• Obvezni večstranski pobot na Ajpesu.
• Obračun DDV-O.
• Izpis Evidence prejetih računov.
• Možnost popravkov podatkov in vpliv na druge akcije v programu Pro 3 Finance.

Agenda:
08.45 - 09.00 Evidentiranje udeležencev
09.00 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.30 Predavanje II. del
13.30 - 14.00 Vprašanja in odgovori – diskusija

Prijava

Predavateljica: Ana Iršič, dipl.ekon., Svetovalka za Pro.3 Finance

Neto kotizacija za seminar znaša 150,00 EUR. Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo ali nove stranke imajo 20% popust ob prijavi, kar pomeni, da znaša neto kotizacija v tem primeru samo 120,00 EUR. Za drugega udeleženca nudimo dodatnih 5% popusta.

Nakazilo kotizacije na TRR:
Št. računa Banka

19100-0010021803 Deželna banka Slovenije

Kotizacija z DDV:
1. Nakazilo z 20% popustom: 144,00 EUR
2. Nakazilo brez popusta: 180,00 EUR

Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno.


Prijava