Novice

2. sestanek uporabnikov PRO.3 Domovi starejših

sreda, 16. junij 2010

Na naših dosedanjih skupnih srečanjih z domovi in ostalimi socialnovarstvenimi zavodi se je pojavila ideja o rednih sestankih, kjer bi se uporabniki programske rešitve  PRO.3 Domovi starejših približno vsake 3 mesece srečevali s svetovalci, programerji in vodstvom iz PRO-BITa. Srečanja tako potekajo vsakič v drugem domu oz. zavodu. Sestanki so namenjeni direktorjem oz. vodjem domov in ključnim uporabnikom PRO-BITovih aplikacij, glede na predviden dnevni red pa se domovi sproti odločajo, kdo se bo sestanka udeležil.

Tokrat je srečanje potekalo 8.6.2010 v DUO Impoljca pri Sevnici. Udeležili so se ga predstavniki iz 14 različnih domov, oz. zavodov. Gostitelji so v čudovitem ambientu pripravili vse potrebno za delovno srečanje uporabnikov in direktorica Andreja Flajs je z dobrodošlico in kratko predstavitvijo njihovega zavoda odprla tokratno srečanje. Uporabniki, svetovalci in razvijalci aplikacij so izmenjali informacije, podali veliko predlogov in tudi opozorili na nekaj težav. Glavni cilj teh srečanj je namreč, da se obojestransko seznanjamo s svežimi informacijami in novostmi.
 
Tako kot že marca, ko je bil prvi tovrstni sestanek v DSO Izlake je tudi v Impoljci srečanje potekalo po podobnem dnevnem redu. Najprej je PRO-BITov svetovalec za področje PRO.3 Domovi starejših predstavil glavne novosti v zadnji verziji 6.5. Nato je sledila točka z vprašanji in odgovori uporabnikov, kjer smo izmenjali kar nekaj mnenj, predlogov in tudi težav, za katere si bomo na PRO-BITu prizadevali, da jih čim prej pomagamo rešiti.
Kaj velikokrat pa se namreč dogaja, da določena zadeva v očeh uporabnika predstavlja problem in z sprotnim dialogom se lahko hitro izkaže, da gre mogoče zgolj za kakšno manjšo oviro, ki mogoče niti ni težava oz. napaka. In prav temu so takšna srečanja namenjena: da se sproti pogovarjamo o konkretnih primerih, situacijah,... Prav tako pozdravljamo predlog, da s pomočjo izobraževanj še bolje izobrazimo uporabnike aplikacij.

Na tokratnem sestanku smo govorili tudi o možnosti nadgradnje PRO-BIT aplikacij s t.i. poslovno inteligenco (BI), ki vodstvu v podjetju ali zavodu omogoča lažje in pravilnejše odločanje. Prav tako pa je s temi orodji možno avtomatsko poročati v centralni sistem DOMIS. Predstavili smo del korespondence z odgovornim Ministrstvom (MDDSZ) in njihovo podpiranje nelojalne konkurence. Zato smo na sestanku vse uporabnike aplikacij PRO.3 Domovi starejših (in tudi drugih modulov) seznanili z našo odločitvijo, da bomo licence, potrebne za poslovno inteligenco (in s katerimi bodo lahko pripravljali poročila in statistike za centralni sistem DOMIS vsem, ki imajo sklenjeno vzdrževalno pogodbo ponudili BREZPLAČNO.

Ob koncu srečanja je sledilo še kosilo v njihovi 'grajski' restavraciji in krajši ogled zavoda.

Predstavnik Doma Nine Pokorn Grmovje gospod Tomaž Lenart je predlagal, da se naslednje srečanje zgodi pri njih. Okvirni datum naslednjega tovrstnega srečanja je 9.9.2010. Več o gostitelju naslednjega srečanja na www.dnpg.si .

 

Kratka predstavitev gostiteljev tokratnega rednega sestanka uporabnikov aplikacij PRO.3 Domovi starejših

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica je posebni socialno varstveni zavod, ki nudi nego, varstvo in celovito oskrbo osebam z zmanjšano sposobnostjo za življenje in delo v domačem okolju. Dom se nahaja ob glavni cesti med Sevnico in Krškim. Obdaja ga velik, zelo lepo urejen park, ki nudi veliko možnosti za sprehode, rekreacijo in preživljanje prostega časa v naravi. Poleg zelenih površin, ki so zasajene z drevesi in okrasnimi grmički, si stanovalci in obiskovalci lahko odpočijejo v lesenih utah, ki so postavljene ob vodnem parku.
V domu delujejo različne službe, vsaka od njih na svojem področju skrbi za stanovalce.


Tako se socialna služba vključuje v pripravo stanovalca na sprejem, zbira, ureja in vodi dokumentacijo, ureja namestitev, premestitev in odpust stanovalcev iz doma, pomaga pri vključevanju v okolje, sodeluje s svojci in drugimi strokovnimi službami.

Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstvenemu stanju in starosti primerno nego in oskrbo štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu. V domsko ambulanto prihajajo: zdravnik splošne medicine, zdravnik nevropsihiater, zdravnica psihiatrinja in zobozdravnica.

Specialno pedagoška služba skrbi za aktivnosti v skrbi za samega sebe, zaposlitvene dejavnosti za razvoj ročnih spretnosti, glasbeno – plesne aktivnosti, telesno – gibalne in razvedrilne dejavnosti, letovanja, piknike, izlete, kopanje,… sodeluje pa tudi z drugimi ustanovami in društvi.
Fizioterapevtska služba obravnava akutna stanja, poškodbe, kronične bolezni ter prirojene deficite. Namen fizioterapevtske obravnave je, vzpostavljanje, ohranjanje in izboljševanje obstoječih funkcionalnih sposobnosti stanovalcev z metodami in tehnikami kinezioterapije, manualne terapije, elektroterapije, krioterapije, respiratorne fizioterapije, termoterapije, fototerapije in hidroterapije.

Delovna terapija skrbi za aktivno vključevanje stanovalcev na vseh področjih človekovega delovanja, kot so:
- skrb zase
- produktivnost
- prosti čas

Cilj namenskih aktivnosti delovne terapije je vzdrževanje, ohranjanje in izboljševanje psihičnih in fizičnih sposobnosti posameznika.

Nepogrešljive pa so tudi vse ostale službe, ki delujejo v domu.
 
V dopoldanskem času se stanovalci  vključujejo v zaposlitvene skupine službe socialne oskrbe, v okviru katere se izvajajo tudi prostočasne aktivnosti. Velik poudarek je namenjen tudi sodelovanju s svojci, prostovoljci, lokalno skupnostjo, v hišo pa veselje prinašajo nastopi pevskih zborov, glasbenih skupin,...

Vir: www.impoljca.si