Novice

Velik odziv na seminar "Nadzorniki- nadstandardni uporabniki v aplikaciji PRO.3 Domovi starejših"

petek, 23. april 2010

20. in  22. Aprila je v Slovenskih Konjicah in Ljubljani potekala delavnica za naprednejše uporabnike aplikacije PRO.3 Domovi starejših. Udeležba je bila izjemno visoka saj se je delavnic udeležilo 44 oseb iz 27 različnih domov za starejše ali drugih socialnovarstvenih zavodov.

Sama ideja za seminar je prišla dejansko s strani naših uporabnikov in naših programskih svetovalcev za domove starejših, ki so opazili, da bi lahko stranke večino napak, ki jih prijavijo na center za podporo uporabnikom, rešile same.

Gre za nadstandardne programske pravice, ki so povezave s tako imenovanim univerzalnim uporabnikom oziroma nadzornikom. Takšen uporabnik (nadzornik) bo imel pravice in navodila, kako v programu samostojno popraviti določene podatke. Na takšen način želimo pohitriti delo strank in jih razbremeniti nepotrebnih servisnih posegov.

Bodoči »Nadzorniki« programa PRO.3 Domovi starejših so bili seznanjeni  z določenimi programskimi nastavitvami in opozorili, tako da bodo znali preveriti napake, določiti vzrok in nekatere tudi samostojno odpraviti.

Prav tako so udeleženci spoznali:

  • glavne značilnosti uporabnika NADZORNIK (razlike v pooblastilih "navadni uporabnik" in "nadzornik"),
  • definiranje uporabniških pravic,
  • instalacijo aplikacije na lokalnem računalniku,
  • spreminjanje datuma sprejema in adacta sprejema,
  • pomen polj v podatkih firme,
  • nastavitve številčenja računov in
  • ostale nastavitve v splošnih nastavitvah.

Ob tej priložnosti so bile predstavljene še številne novosti v aplikaciji.

Predavatelj Simon Brezovšek, sicer svetovalec in vodja podpore za program PRO.3 Domovi starejših v podjetju Pro-bit je predstavil  tudi konkretne primere  dobre prakse za uporabnika "Nadzornik" ter podal nekaj namigov za lažje delo v aplikaciji PRO.3 Domovi starejših.

"Seminar je bil zelo uporaben. Definitivno bomo s temi funkcionalnostmi bolj samostojni v primeru težav, za katere se je danes po pravici povedano izkazalo, da v večini primerov sploh ni šlo za takšne vrste težavo, ki je ne bi mogli sami rešiti.", je povedal ena izmed udeleženk seminarja v Ljubljani.

Glede na to , da se delavnic za Nadzornike še niso udeležili vsi ključni uporabniki iz vseh domov, bomo zaradi velikega odziva takšno delavnico verjetno ponovili- če bo le interes s strani tistih, ki se tokrat niso uspeli udeležiti.