Novice

Pro-bit in Infonet sta odgovorila na dopis MDDSZ

petek, 28. november 2008

Vsem socialno varstvenim domovom

 

Zadeva: Odgovor in stališče do dopisa MDDSZ št. 385-2/2008-45, z dne 11.11.2008

 

Podjetji Pro-bit programska oprema d.o.o. in Infonet Kranj, d.o.o. sta do dopisa – Informacije z oznako 385-2/2008-45, z dne 11.11.2008, ki ga je vsem domovom za starejše občane v Sloveniji poslala vodja projekta Domis, mag Sonja Jager, in sicer v imenu Direktorata za socialne zadeve v sklopu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, sprejeli skupno stališče.

Podjetji Pro-bit programska oprema d.o.o. in Infonet Kranj, d.o.o. sta z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju informacijskih sistemov za socialno-varstvene zavode in zdravstvo vodilni na teh področjih. Razpolagata z zavidljivima ekipama IT strokovnjakov. Da bi lahko obstoječim in bodočim uporabnikom ponudili optimalen informacijski sistem s pripadajočo podporo, sta se odločili združiti ekipi strokovnjakov na področju informacijskih sistemov za socialno-varstvene zavode.

V razvoj produkta je bilo v preteklih letih s strani obeh podjetij in domov, ki so se pridružili projektu, vloženo veliko časa, truda in sredstev. Prav tako so k oblikovanju produkta veliko s svojimi idejami in sugestijami pripomogli končni uporabniki.

Podjetji tudi v prihodnosti načrtujeta pospešen nadaljnji razvoj in s tem še povečanje koristi za uporabnike informacijskega sistema.

V dopisu je navedeno, da želi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve racionalizirati delo in znižati stroške vseh akterjev pri spremljanju poslovanja domov za starejše občane.

Načeloma lahko ta prizadevanja vsi samo pozdravimo. Dvomimo pa, da gre izvedba te ideje resnično v tej smeri. Utemeljitve:

 • Razpisna dokumentacija projekta DOMIS je določila zelo omejen nabor funkcionalnosti, ki jih posamezni dom potrebuje. Izven projekta so ostali moduli: Pomoč na domu, Dnevno varstvo, Oskrbovana stanovanja, Aplikacija zdravstvo in sociala na dlančnikih, Javna naročila, Gostinsko poslovanje, Planiranje delovnega časa…
 • Razpisna dokumentacija je bila vsebinsko zelo pomanjkljiva, saj je za mnogo funkcionalnosti, ki bi jih naj projekt pokrival,  bilo zapisano, da se definirajo kasneje, kar pa bo zagotovo povečalo stroške.
 • Iz izkušenj močno dvomimo, da je ekipa, ki izvaja projekt Domis, v primernem času sposobna izdelati celovit informacijski sistem in izvesti implementacijo na vseh domovih.
 • Vprašljiva se nam zdi tudi navedba iz 2. odstavka dopisa, ki med drugim pravi (citat): »… ministrstvu pa zagotoviti neoviran dostop do podatkov, potrebnih za odločanje.« V tej luči se postavlja vprašanje glede zagotavljanja varovanja osebnih podatkov, tako v samem izvajanju postopka / projekta, kot tudi kasneje po morebitni implementaciji samega sistema Domis. Varovanje in sledenje vpogledom v osebne podatke je eno od vodilni načel vseh, ki na področju zdravstvene informatike delujemo, zato takšnega »neoviranega« dostopa do osebnih podatkov ne smemo dopustiti. Nenazadnje je institucija informacijske pooblaščenke RS bila uvedena z namenom pravilnega upravljanja z informacijami.
 • V dopisu je rečeno, da je v sistem Domis vgrajen centralni sistem poročanja, ki ima pravo vrednost samo takrat, ko so v njega vključeni vsi domovi. Sistem Domis ni nujen pogoj za sistem centralnega poročanja. Iz dokazljivih dobrih praks je jasno, da tehnoloških ovir za povezovanje informacijskih sistemov ni. Kot primer navajamo poročanje po elektronski poti v primeru davka na dodano vrednost in REK obrazcev pri izplačilu plač.
 • Glede na potek projekta se postavlja vprašanje integracije sistema Domis z zdravstvenimi informacijskimi sistemi (npr. za osnovno zdravstvo), saj le ta ni zahtevana in/ali realizirana.
 • V dopisu je navedeno, da se ministrstvu ne zdi smotrno, da bi se katerikoli dom za starejše občane odločil za rešitev, ki je drugačna od priporočene. Menimo, da je takšno priporočilo za domove, ki že dalj časa načrtujejo posodobitev informacijskega sistema poslovno škodljivo, saj:
  • Ponudniki informacijskega sistema Domis, v času razpisa niso imeli ustreznega informacijskega sistema.
  • Informacijski sistem Domis ni dokončan, zelo verjetno še dolgo ne bo. Večletne zamude ni mogoče nadomestiti v nekaj mesecih.
  • Tudi ko bo informacijski sistem Domis dokončan, bodo manjkali moduli, ki jih razpisna dokumentacija ni predvidela, so pa za delovanje domov zelo pomembni.
  • Ekipa, ki uvaja Domis, ima po naši presoji omejene kapacitete in še zdaleč ne zmore zagotoviti dovolj resursov, ki so potrebni za implementacijo Domis-a v vseh domovih.
 • Za domove, ki so v zadnjih letih uvedli nov informacijski sistem oz. uvajajo informacijski sistem, bi predstavljala zamenjava obstoječega sistema ali sistema, ki je v uvajanju, odstopanje od ohranitve investicije v že nabavljen sistem. Tudi če bi licenco novega sistema dobili brezplačno, bi sledili stroški uvedbe novega sistema zaradi storitev dobavitelja in porabljenega časa uporabnikov. Dodatno bi sledili tudi stroški menjave strojne opreme, kar se je pri nekaterih pilotnih projektih že pokazalo.

Motive ministrstva za posredovan dopis razumemo, saj mora le to upravičiti stroške Domis-a. Je pa vprašljiva korektnost dopisa, saj domovi ne smejo, na račun svojega poslovanja, ščititi neustrezne investicije ministrstva. Naj ob tem spomnimo na projekt VLOGE, ki je bil vreden več kot 80.000 EUR. Sistem ne deluje dobro, izbrani ponudnik pa je po implementaciji odpovedal vzdrževalno pogodbo, posledice pa nosite domovi. Zanimivo pa je, da je ponudnik informacijskega sistema VLOGE član konzorcija, ki je prevzel izvedbo projekta Domis.

Naše priporočilo vsem domovom in ostalim socialno varstvenim zavodom, ki imate potrebo po posodobitvi informacijskega sistema je, da ne tvegate in ne čakate na sistem, ki ga trenutno sploh še ni oziroma ni dovolj celovit ali dovolj preizkušen.

Podjetji Pro-bit programska oprema d.o.o. in Infonet Kranj, d.o.o. ponujata izdelani in večkrat preizkušeni sistem. Skupaj bosta tudi v prihodnosti ponujali tehnološko in vsebinsko najbolj dovršen informacijski sistem za socialno-varstvene zavode, tudi na področjih, ki jih projekt Domis ne predvideva. S skupnimi močmi bosta nudili tudi najkvalitetnejšo vzdrževanje in podporo uporabnikom.

 

Našo skupno ponudbo in načrte si lahko ogledate na strani www.domovi.si.

 

Kranj, Sl.Konjice, 2.12.2008

 

Pro-bit programska oprema d.o.o.

Direktor:
mag. Vlado Gobec 

 

Infonet Kranj, d.o.o.

Direktor:
dr. Tomaž Domajnko

 

Prenos datoteke (PDF)