Pogosta vprašanja in odgovori, Avgust 2010

V tej številki 'Dobro je vedeti!' najdete odgovore na vprašanja:

1. Kje lahko izvem pomen obvestil, opozoril ali napak, ki jih aplikacija izpiše pri delu z OnLine sistemom?
2. Kako se naj »znebim« vrednosti v poljih na formi za izpis, da bodo le-ta prazna?
3. Zakaj mi aplikacija ob poskusu izdelave faktur izpiše opozorilo ''krogotoki-skrbstvo''?
4. Zakaj se pri izdelavi faktur za zdravstvo pojavi napaka – Verify system (Preklopi na, poskusi znova)?

Odgovore najdete v datoteki spodaj
.


Pogosta vprašanja in odgovori, Avgust 2010