Pogosta vprašanja in odgovori, Februar 2012

V tokratni številki najdete odgovore na naslednja vprašanja:
  
1. Vprašanje:
Zamenjali smo tiskalnik na katerem tiskamo UPN obrazce. Zakaj so sedaj vsa polja zamaknjena?

2. Vprašanje:
Danes smo izvedli preverjanje zavarovanja, zatem pa smo ugotovili, da nismo izvedli prehoda v novo obdobje. Ko opravimo še slednje, sedaj pri ponovnem preverjanju zavarovanja program na obračunu javi opozorilo, da so vsi stanovalci samoplačniki.

3. Vprašanje: 
Pri pregledu podrobnejših storitev po merilih nas zanima, kako se bo evidentiralo storitve priprave in aplikacije zdravil, ki se aplicira večkrat na dan?

4. Vprašanje: 
V aplikaciji se včasih pri kateri od analiz ne vidi celotnega okna. Kaj lahko naredimo?

 
ALI STE VEDELI…

... da je v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012 v 12. členu zavedeno:
»(1) Izvajalci ne bodo zaračunavali zdravstvene nege za čas, ko so posamezni oskrbovanci napoteni na obnovitveno rehabilitacijo, bolnišnično zdravljenje ali v drugih primerih celodnevnih odsotnosti. Dan odhoda in vrnitve oskrbovanca se štejeta za en dan nege.«... da vam lahko omogočimo evidentiranje 'Opažanj po prioriteti', ki jih lahko definirate sami. Opažanja lahko sami na izpisu raportne knjige izpisujete po posameznih prioritetah.
Gre za nastavitev, ki je brezplačna in vam jo lahko omogoči naš serviser. Obračuna se le njegov čas, porabljen za namestitev in nastavitve v aplikaciji.
 

Odgovori se nahajajo v spodnji PDF datoteki.
 


Pogosta vprašanja in odgovori, Februar 2012